حمیدرضا اسلامی , مدیر عامل 

 • کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب -  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -1389

 • لیسانس مهندسی برق الکترونیک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-1370

 • فوق دیپلم مخابرات – دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - 1368

 • کارشناس بخش منابع آب شرکت مهندسین مشاور جاماب از سال 1378-1370

 •  مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت مهندسین مشاور جاماب از سال 1385-1378

 • دارای چندین طرح پژوهشی و مقالات علمی منتشر شده در نشریات داخلی و خارجی

 

معصومه عیوضی ,مدیر بخش منابع آب

 • فوق ليسانس مهندسي منابع آب- دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان-1388

 • ليسانس مهندسي آبياري-  دانشگاه تهران- 1384

 • فوق ديپلم تکنولوژي آبياري- دانشگاه صنعتي شاهرود- 1381

 • کارشناس در شرکت مهندسی زیلان دشت (گرگان) از سال 1388-1386

 • تدریس در دانشگاه  آزاد اسلامی دماوند از سال 1388 ادامه دارد

 • مدیر بخش منابع آب شرکت پایشگر تدبیر افزار از سال 1389 ادامه دارد

 • دارای چندین طرح تحقیقاتی و مقالات علمی

   

 

ایزد خواجوی , مدیر بخش نرم افزار

 • کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات - داتشگاه پیام نور واحد علی آباد کتول - 1393

 

 

حامد عظیمی دیزچ , مدیر بخش سخت افزار و ابزار دقیق

 •  لیسانس مهندسی برق الکترونیک- دانشکده آزاد اسلامی - واحد قزوین -1387

 

 

علیرضا اسلامی , مدیر بخش مالی

 •  کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری- 1397
 • کارشناسی مدیریت صنعتی  - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری- 1379

 

 

 

مهین جمالی, مدیر روابط عمومی

 •   لیسانس علوم ارتباطات- دانشگاه آزاد واحد مرکز- 1375