سرویس پیش آگاهی آبدهی

این سرویس شامل خدمات مرکبی می گردد که اقدامات اولیه از قبیل جمع آوری داده و کالیبراسیون مدل بارش – رواناب و روابط صحت سنجی پیش بینی های هواشناسی را شامل می گردد.  

این سرویس توسط یک مجموعه نرم افزارهای مدیریت اطلاعات و شیبه سازی مدل بارش رواناب و تهیه نقشه سطح پوشش برف انجام می گیرد. از سال 1384 طرح سد و نیروگاه کارون 4 از زیر مجموعه های شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران تاکنون از این سرویس استفاده می نماید. در حال حاضر طرح های سد و نیروگاه بختیاری ،خرسان 3 و بهره برداری سد گتوند و کارون 4 از این سرویس استفاده می نمایند قراردادهای این سرویس سالانه و فصلی بوده و هرساله بسته به نیاز مشتری تنظیم می شود.

این سرویس برای هشدار سیل و بهره برداری بهینه از منابع آب قابل استفاده می باشد.

{phocadownload view=file|id=12|text=جهت دریافت شرح خدمات نمونه اینجا کلیک کنید|target=s}