ایستگاه نما

مجموعه نرم افزاری ایستگاه نما Station View (دارای تاییدیه فنی نرم­ افزار به شماره 205466)

ابزاری برای جمع آوری  و مدیریت اطلاعات ایستگاه های اندازه گیری  به همراه اطلاع رسانی و هشدار

 

  مشخصات نرم افزار ایستگاه نما  StationView

 1- بر روی محیط یکپارچه پایگاه داده جغرافیایی طراحی شده است و قابل اجرا می باشد.

 2- تحت شبکه و پشتیبانی سرور بانک اطلاعات سری زمانی، تصاویر و نقشه ها

الف- زیر مجموعه جمع آوری داده   DATA GATHERING

3- قابلیت ذخیره اطلاعات دریافتی از ایستگاهها در بانک اطلاعاتی در بازه زمانی تعریف شده.

4- قابلیت انجام محاسبات و بروز رسانی بازه زمانی بزرگتر پارامتر تعریف شده برای Object    تعریف شده در پایگاه داده جغرافیایی مانند محاسبه اطلاعات روزانه از روی اطلاعات ساعتی دریافتی.

5- قابلیت تعریف و ذخیره کانال ارتباط با ایستگاه ها از طریق مودم  GSMبا استفاده از امکانات DATA-SMS-GPRS، مودم PSTN ، مودم رادیویی، مودم های مخصوص سیستم های ماهواره ای و بصورت مستقیم.

 6- قابلیت تعریف و ذحیره استفاده از چندین کانال ارتباطی بطور همزمان و تخصیص اتوماتیک کانالهای موجود به ارتباط با ایستگاه براساس اولویت تعریف شده در صف استفاده از کانال ارتباطی دریافت اطلاعات.

7- قابلیت تعریف و ذخیره بازه زمانی متفاوت تماس و دریافت اطلاعات ایستگاه در سناریوهای متفاوت و سهولت تعویض سناریو در زمانهای مختلف.

8-قابلیت تعریف و ذخیره نحوه جمع آوری اطلاعات ایستگاه به دو صورت تماس خودکار مرکز با ایستگاه و تماس خودکار ایستگاه با مرکز (منظم و هنگام رخداد).

9- پشتیبانی انواع دستگاه های دیتا لاگر و RTU   های متداول بازار مانند لیست زیر و قابلیت پشتیبانی و اضافه نمودن دستگاه های جدید در صورت موجود بودن مستندات لازم.

AANDERAA, SOLINST, THIES, SEBA, THEODOR FRIEDRICHS, OTT, FISHER, LAMBERCHT,

10- قابلیت گزارش دهی و ذخیره کلیه وضعیتهای پیش آمده برای کانال ارتباطی با ایستگاه شامل کامل شدن دریافت، مشغول بودن خط مبداء، عدم دسترسی، از دست دادن پورت تعریف شده، خاموش بودن مودم و دستگاه، مدت زمان باقیمانده تا تماس بعدی و قرارداشتن در صف انتظار کانال ارتباطی.