معبر نما

 

مجموعه نرم افزاری معبر نماPathView  (در حال دریافت تاییدیه فنی نرم­افزار)

ابزاری برای مدیریت، محاسبه، گزارش ویژه و پایش اطلاعات معابر شهری.

 

مشخصات مجموعه نرم افزاری معبر نما  Path view

    بخش عمده‌ای از وظایف حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداریها مربوط به عملیات احداث، تعمیر و نگهداری معابر، شامل عملیات آسفالت، جدول و پیاده‌ روسازی است و هر ساله حجم قابل توجهی از منابع‌ مالی شهرداری صرف این‌گونه اقدامات می‌شود، سطح وسیع معابر در شهرها و در نتیجه حجم گسترده فعالیت‌های مورد نیـاز بـرای نگهـداشـت و بهبود کیفیت این گذرگاه‌ها، نیازمند سامانه‌ای است تا با ارائه اطلاعات کامل و به‌روزشده از وضعیت مـوجـود، اختصاص منابع را هدفمند ساخته و در نتیجه از هدر رفتن آن در اثر دوباره‌کاری و اقدامات غیر ضروری جلوگیری ‌کند. بنابراین طراحي و پياده سازي يك سامانه هوشمند مديريت راه بر پايه CES مي تواند نقش مؤثري در بهبود كيفيت و كاهش هزينه هاي حفظ و نگهداري معابر داشته باشد، كه در اين مجال ضمن بررسي و تشريح مشخصات اين سيستم و نحوه و ميزان تأثير گذاري آن در مديريت عمران شهري، به نقش برجسته CES در تأمين داده ها و انواع تحليل هاي مورد نياز پرداخته خواهد شد. در زیر به بعضی از ویژگی های این نرم افزار در مدیریت و نگهداری معابر اشاره خواهد شد:

 1- مدیریت و نگهداری معابر ، پیاده روها و کانال های آب

2- برآورد حجم آسفالت مورد نیاز بر اساس بانک اطلاعات جغرافیایی

3- برآورد حجم مصالح مورد نیاز بر اساس بانک اطلاعات جغرافیایی جهت روسازی پیاده روها

4- محاسبه طول کانال و یا جوی آب جهت جدول گذاری و یا نگهداری و پاکسازی آن

5- محاسبه منابع‌ مالی مورد نیاز جهت آسفالت، روسازی و یا ترمیم یک خیابان مشخص

6- تعیین اولویت معابر جهت باز سازی آسفالت (مثلا هر 5 سال یک بار)

7- تولید انواع نقشه های مورد نیاز با مقیاس های متفاوت (حتی بزرگتر از 1:2000) جهت مدیریت و کنترل پروژه و بازرسی های میدانی

8- گزارش گیری از یک خیابان مشخص بر اساس تاریخ آسفالت ریزی، مرمت، اسم، مشخصات و نوع پیمانکار، تاریخ قرارداد و ....

9- محاسبه کلیه مسائل مالی جهت آسفالت ریزی، ترمیم و نگهداری معابر، پیاده رو ها و کانال های آب برای یک خیابان مشخص بر اساس نرخ روز

10- مدیریت و رتبه بندی پیمانکارها بر اساس نوع، کیفیت و دقت در کار و تعهد کاری

11- تسهیل امور مربوط به عقد قرارداد و جلوگیری از اتلاف هزینه های غیر ضروری