سیلاب نما

مجموعه نرم افزاری سیلاب نما FloodView (دارای تاییدیه فنی نرم­ افزار به شماره 203471)

ابزاری برای شبیه سازی و هشدار سیلاب' ساختار مدل برای شرایط اقلیمی ایران بومی شده است. کارکرد مدل برای بیش از 10 نقطه مختلف اقلیمی، آزمون شده و کارکرد خوبی داشته است. این ابزار قادر به شبیه سازی سیستمی نیز می­باشد.

 

مشخصات نرم افزار سیلاب نما Flood View

 

1- بر روی محیط یکپارچه پایگاه داده جغرافیایی طراحی شده است و قابل اجرا می باشد.

2- تحت شبکه و پشتیبانی سرور بانک اطلاعات سری زمانی، مدل ها، تصاویر و نقشه ها

3- نرم افزاری جهت شبیه سازی رواناب ناشی از بارش و ذوب برف

4- قابلیت تعریف و ذخیره کلیه اطلاعات مدل بارش- رواناب و مفروضات تنظیم آن در پایگاه داده.

5- مدل بارش – رواناب تهیه شده از نوع ذخیره رطوبت خاک با چهار مخزن از گروه NAM می باشد، که مخزن ذخیره و ذوب برف را نیز شامل می گردد.

 6- تمامی اطلاعاتی را که مدل استفاده می کند  وابسته به Object هایی می باشد که در پایگاه تعریف شده، که این امر موجب می شود تا فضای لازم برای ذخیره مفروضات و ورودی مدل به حداقل برسد و با بهنگام سازی اطلاعات ایستگاه ها امر بروز رسانی مدل براحتی انجام شود.

7- قابلیت شبیه سازی برای زمان پیوسته را دارا می باشد

8- داده های هواشناسی مورد استفاده بارش، تبخیر و دما باشد.

9- داده فیزیوگرافی مورد استفاده مدل نقطه ای ارتفاعی می باشد بقیه اطلاعات مورد نیاز بطور خودکار در نرم افزار محاسبه می گردد.

10- قابلیت شبیه سازی زمان پایه ساعتی، روزانه و ماهانه را دارا می باشد.

11- نرم افزار به یک موتور قوی جستجوی مبتنی به الگوریتم ژنتیک SCE مجهز بوده و  قابلیت واسنجی خودکار تمام پارامترهای مدل شبیه سازی شامل پارامترهای هریک از مخازن، ضریب مشارکت هریک از ایستگاه ها، ضرایب گرادیان ارتفاعی دما و بارش، پارامترهای مدل ذخیره و ذوب برف و ضرایب مدل روندیابی ماسکینگام کنج همزمان برای سه بازه را دارا می باشد.

 12- قابلیت ذخیره نتایج پایانی و میانی مراحل واسنجی و اعتبارسنجی پارامترهای مدل را در پایگاه داده دارا می­باشد؛ این قابلیت می­تواند کار گروهی بر روی تهیه و توسعه مدل­ها را در سازمان بهبود بخشد.

13- کلیه مراحل تنظیم مدل در محیط پایگاه داده جغرافیایی صورت می­گیرد که رابطه بین اطلاعات ایستگاه­ها و کنترل وجود داده لازم در بازه زمانی انتخابی براحتی صورت می­گیرد.

14- قابلیت نمایش نتایج میانی و پایانی هریک از مراحل واسنجی، اعتبارسنجی و شبیه سازی به صورت جدول و نمودار با قابلیت بزرگنمایی، چاپ صفحه و انتقال آنها به محیط خارج از برنامه.

15- قابلیت نمایش همزمان اطلاعات بارش و هیدروگراف ایستگاه آب سنجی در یک فرم با قابلیت کشویی افقی برای بررسی های لازم، زمانهای مهم و سیلابهای اتفاق افتاده.

16- قابلیت محاسبه واسنجی خودکار گرادیان ارتفاعی دما و بارش در سطح حوزه آبریز را دارا می­باشد.

17- قابلیت شبیه­سازی حوزه های مرکب شامل بارش-رواناب و روندیابی هیدرولوژیکی رودخانه در ترکیب

های مختلف را دارا می­باشد.

18- قابلیت تعریف سازهای کنترلی مانند سدهای مخزنی و تنظیمی در شبیه سازی ترکیبی بارش- رواناب ، دستورالعمل­های  بهره­برداری و روندیابی ماسکینگام کنج در سیستم های بزرگ.

19- قابلیت استفاده در پیش بینی سیلابها در صورت وجود پیش بینی شرایط هواشناسی شامل بارش، تبخیر و دما در منطقه مورد مطالعه را دارا می­باشد.

20- قابلیت تعریف، ذخیره و اجرای دستورالعمل­های بهره برداری از سازهای کنترلی در سیستم به زبان VBA در محیط نرم افزار برای تمامی Object های تعریف شده در پایگاه از نوع سازه آبی.

21- قابلیت تعریف و ذخیره سری زمانی مقادیر برداشت های آب در سیستم و لحاظ کردن آن در نتایج

شبیه سازی.

22- قابلیت نمایش جدولی و نمودار کلیه نتایج اجرای سیستم شبیه سازی.

 

  • زیر سيستم هاي ذیل اجزای اصلی نرم افزار سیلاب نما Flood View  را تشکیل می دهند:  

1- سیستم تعریف و ذخیره مدل شبیه سازی و اجرای مدل ریاضی با استفاده از داده های ذخیره شده در پایگاه داده.

2- سیستم انجام محاسبات فیزیوگرافی مربوط به مساحت و و رده های ارتفاعی مدل ذخیره و ذوب برف.

3- سیستم انتخاب ایستگاه هایی اطلاعات بارش، دما و تبخیر آنها در شبیه سازی مدل مشارکت می کنند.

4- سیستم واسنجی خودکار پارامترهای مدل براساس مشاهدات تاریخی

5- سیستم اعتبارسنجی پارامترهای مدل براساس مشاهدات تاریخی

6- سيستم گزارش گيري پوياي سيستم اطلاعات جغرافيايي

7- سیستم شبیه سازی و پیش بینی رواناب برای بازه زمانی مورد انتخاب کاربر با استفاده از داده های ذخیره شده در پایگاه داده.

8 - سیستم تعریف، ذخیره و اجرای شبیه سازی در حوزه های مرکب شامل بارش رواناب، سازه های کنترلی و روندیابی هیدرولوژیکی رودخانه.