سیلاب نما

مجموعه نرم افزاری سیلاب نما FloodView (دارای تاییدیه فنی نرم­ افزار به شماره 203471)

ابزاری برای شبیه سازی و هشدار سیلاب' ساختار مدل برای شرایط اقلیمی ایران بومی شده است. کارکرد مدل برای بیش از 10 نقطه مختلف اقلیمی، آزمون شده و کارکرد خوبی داشته است. این ابزار قادر به شبیه سازی سیستمی نیز می­باشد.

 

مشخصات نرم افزار سیلاب نما Flood View

 

1- بر روی محیط یکپارچه پایگاه داده جغرافیایی طراحی شده است و قابل اجرا می باشد.

2- تحت شبکه و پشتیبانی سرور بانک اطلاعات سری زمانی، مدل ها، تصاویر و نقشه ها

3- نرم افزاری جهت شبیه سازی رواناب ناشی از بارش و ذوب برف

4- قابلیت تعریف و ذخیره کلیه اطلاعات مدل بارش- رواناب و مفروضات تنظیم آن در پایگاه داده.

5- مدل بارش – رواناب تهیه شده از نوع ذخیره رطوبت خاک با چهار مخزن از گروه NAM می باشد، که مخزن ذخیره و ذوب برف را نیز شامل می گردد.

 6- تمامی اطلاعاتی را که مدل استفاده می کند  وابسته به Object هایی می باشد که در پایگاه تعریف شده، که این امر موجب می شود تا فضای لازم برای ذخیره مفروضات و ورودی مدل به حداقل برسد و با بهنگام سازی اطلاعات ایستگاه ها امر بروز رسانی مدل براحتی انجام شود.

7- قابلیت شبیه سازی برای زمان پیوسته را دارا می باشد

8- داده های هواشناسی مورد استفاده بارش، تبخیر و دما باشد.

9- داده فیزیوگرافی مورد استفاده مدل نقطه ای ارتفاعی می باشد بقیه اطلاعات مورد نیاز بطور خودکار در نرم افزار محاسبه می گردد.

10- قابلیت شبیه سازی زمان پایه ساعتی، روزانه و ماهانه را دارا می باشد.

11- نرم افزار به یک موتور قوی جستجوی مبتنی به الگوریتم ژنتیک SCE مجهز بوده و  قابلیت واسنجی خودکار تمام پارامترهای مدل شبیه سازی شامل پارامترهای هریک از مخازن، ضریب مشارکت هریک از ایستگاه ها، ضرایب گرادیان ارتفاعی دما و بارش، پارامترهای مدل ذخیره و ذوب برف و ضرایب مدل روندیابی ماسکینگام کنج همزمان برای سه بازه را دارا می باشد.

 12- قابلیت ذخیره نتایج پایانی و میانی مراحل واسنجی و اعتبارسنجی پارامترهای مدل را در پایگاه داده دارا می­باشد؛ این قابلیت می­تواند کار گروهی بر روی تهیه و توسعه مدل­ها را در سازمان بهبود بخشد.

13- کلیه مراحل تنظیم مدل در محیط پایگاه داده جغرافیایی صورت می­گیرد که رابطه بین اطلاعات ایستگاه­ها و کنترل وجود داده لازم در بازه زمانی انتخابی براحتی صورت می­گیرد.

14- قابلیت نمایش نتایج میانی و پایانی هریک از مراحل واسنجی، اعتبارسنجی و شبیه سازی به صورت جدول و نمودار با قابلیت بزرگنمایی، چاپ صفحه و انتقال آنها به محیط خارج از برنامه.