عنوان قرارداد

کارفرمای اصلی

شرکت همکار

شروع  قرارداد

پایان قرارداد

 

پیش آگاهی آبدهی حوضه های آبریز مرزی غرب، کرخه، دز، کارون ، زهره و سد سرنی برای سال آبی 97-96

 

 شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران    آذر 96  مرداد 97

پیش آگاهی آبدهی حوضه های آبریز مرزی غرب، کرخه، دز، کارون و زهره برای سال آبی 96-95

 

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 

 

  آذر 95 شهریور 96

بهره برداری و واسنجی ادوات اندازه گیری خودکار ایستگاه های آب و هواشناسی استان اردبیل

آب منطقه ای اردبیل

 

تیر 92

تیر 93

تهیه گزارشات مطالعاتی

آب منطقه ای چهار محال و بختیاری

مهندسان مشاور پرند آب شمال

اردیبهشت 92

اردیبهشت 93

تهیه نرم افزار مدل بارش رواناب حوضه دز و کارون و ارائه گزارش پیش آگاهی آبدهی روزانه در محل احداث سد و نیروگاه بختیاری

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  

 

بهمن 91

بهمن 92

فروش ،آموزش ، نصب و راه اندازی نرم افزار ارتباطی GPRS برای سرور و مودم رابط دیتالاگر SEBA و LUFT

مکث بین الملل

 

بهمن 91

 

فروش نصب و راه اندازی ، آموزش و پشتیبانی سیستم های کاربردی مجموعه نرم افزاری تصویر نما و مدل شیبه سازی ذخیره و ذوب برف 

آب منطقه ای چهار و محال بختیاری

مهندسان مشاور سازند آب پارس

فروردین 91

اردیبهشت 92

مطالعات مدل بارش- رواناب و پایگاه داده منابع آب 

آب منطقه ای چهار و محال بختیاری

شرکت مهندسان مشاور کمند آب 

اسفند 90

اسفند 91

فروش نصب و راه اندازی ، آموزش و پشتیبانی سیستم های کاربردی پایگاه داده منابع آب و مجموعه نرم افزاری اقلیم نما و مجموعه نرم افزاری سیلاب نما

شرکت مهندسان مشاور کمند آب 

 

اسفند 90

اسفند 91

بهنگام سازی نقشه های شهری در مقیاس 2000/1 با استفاده از تصاویر ماهواره ای

شهرداری چهاردانگه

 

اسفند 90

اسفند 91

نظارت کارگاهی بر عملیات نصب و راه اندازی و بهره برداری از ادوات اندازه گیری ایستگاه های آب و هواشناسی

آب منطقه ای اردبیل

 

دی 90

دی 91

تهیه مجموعه نرم افزاری مدیریت یکپارچه داده های منابع آب و مجموعه نرم افزاری ایستگاه نما

آب منطقه ای مازندران

 

مهر 90

دی 90

 


 

 

 

     عنوان قرارداد

کارفرمای اصلی

شرکت همکار

شروع قرارداد

پایان قرارداد

تهیه نرم افزار و خدمات مشاوره فنی در تبادل اطلاعات سیستم ممیزی و سیستم اطلاعات جغرافیایی شهرداری چهاردانگه

شهرداری چهاردانگه

آمار پژوهان هوشمند

بهمن 89

ناتمام

پشتیبانی و توسعه نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی و موقعیت مکانی GIS و GPS

شهرداری چهاردانگه

 

دی 89

دی 90

نرم افزار محیط یکپارچه داده جغرافیایی منابع آب و تهیه نقشه سطح پوشش برف به همراه نصب و راه اندازی و آموزش استفاده از آن و مجموعه فایل تصاویر ماهواره ای NOAA سنجنده AVHRR و مدیس

سد و نیروگاه شهید عباسپور

 

آبان 89

 

مشاور فنی و نظارت کارگاهی بر عملیات نصب و راه اندازی ادوات اندازه گیری چاه های پیزومتری حوضه مهارلو

موسسه تحقیقات آب

 

مرداد 89

آبان 90

نظارت کارگاهی بر عملیات نصب و راه اندازی  ادوات اندازه گیری ایستگاه های آب و هواشناسی

آب منطقه ای اردبیل

 

فروردین 89

مرداد 90

نظارت بر عملیات نصب و راه اندازی ادوات اندازه گیری ایستگاه های آب و هواشناسی

آب منطقه ای همدان

 

تیر 88

اسفند 89

طراحی و تهیه نرم افزار محاسبه آبدهی ایستگاه های هیدرومتری

آب منطقه ای کرمانشاه

 

بهمن 87

مرداد 88

طرح تهیه مدل ریاضی با بهره گیری از قابلیت های نرم افزاری

آب منطقه ای کرمانشاه

 

شهریور 87

اسفند 87

فروش ،آموزش ، نصب و راه اندازی سیستم های کاربردی مجموعه نرم افزاری جمع آوری و مدیریت داده

فن آوری آزمایشگاهی

 

مهر 87

دی 87

فروش ،آموزش، نصب و راه اندازی سیستم های کاربردی مجموعه نرم افزاری اقلیم نما  

شرکت مهندسان مشاور جاماب

 

اسفند 86

خرداد 87

مطالعات مدل و پیش بینی متوسط آورد روزانه رودخانه کارون 4  

شرکت مهندسان مشاور ره آور

 

آذر 86

اردیبهشت 87

مطالعات مدل و پیش بینی متوسط آورد روزانه رودخانه کارون 4  

شرکت مهندسان مشاور ره آور

 

آبان 85

فروردین 86

 

شرکت مهندسان مشاور کریت کارا

 

تیر 85

دی 85

طرح توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات

شهرداری چهاردانگه

 

اسفند 85

اسفند 86