سیستم های اطلاعات جغرافیایی

 

 مشخصات محیط یکپارچه پایگاه داده جغرافیایی :

1- تحت شبکه و قابلیت کارکرد همزمان کاربران و قابلیت تعریف کنترل دسترسی کاربران به ابزارها

2- محیط بانک اطلاعاتی پایگاه نرم افزار  ORACLE ویرایش 9 و بالاتر می­باشد.

3- توسعه نرم افزار در محیط Microsoft .Net Framework 2005 و به زبان C# انجام شده است.

4- قابلیت تعریف و مدیریت کلیه Object های سیستم اطلاعات جغرافیایی شامل نقطه، خط و محدوده در محیط پایگاه

5- اتصال انواع اطلاعات سری زمانی (بازه زمانی دقیقه ای تا سالانه) و شناسنامه ای شامل متن، تصویر، عدد، منحنی و تاریخ به تمامی Object  های تعریف شده در پایگاه به صورت پویا

6- ذخیره سازی، مدیریت و گزارشگیری کلیه نقشه های رستری و برداری در محیط پایگاه داده

7- قابلیت ویرایش Object های برداری در محیط نقشه ای سازگار با نرم افزارهای متداول

8- قابلیت انتخاب زبان فارسی و انگلیسی در کلیه محیط های رابط کاربر نرم افزار

9- قابلیت تعریف کنترل دسترسی به آمار، نقشه ها و کلیه اطلاعات ذخیره شده در پایگاه در شش سطح مختلف سازگار با ساختار سازمانی

10- قابلیت تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات پایگاه داده بر روی کامپیوتر کاربران

11- قابلیت انتخاب تقویم های شمسی و میلادی و کارکرد همزمان هردو تقویم برای کاربران

  • زیر سيستم هاي ذیل , اجزای اصلی محیط یکپارچه پایگاه داده جغرافیایی را تشکیل می­دهند.

1- مديريت اشیاء Objects در پایگاه داده جغرافيايي شامل تعریف، ویرایش، فیلدهای سری زمانی، امکانات نمایشی و مشخصات شناسنامه ای

2- مديريت اطلاعات نقشه اي (رستری و برداری)

3- نرم افزارهای ورود و تغيير اطلاعات سري زماني

4- نرم افزار گزارش گيري پويا (سري زماني)

5- نرم افزار مديريت و توليد گزارش نقشه اي

6- مديريت سيستم هاي مختصات جغرافيايي

7- مدیریت کاربران و دسترسی ابزارها